King James bibeln på svenska

220 kr (plus porto) inbunden bok

KJS - Nya Testamentet (tredje utgåvan) som inbunden bok kan nu köpas av mig. Maila på:  patrikfirat@hotmail.com

Romarbrevet 3:24 (KJS)
Varande gratis rättfärdiggjorda av hans nåd
genom den friköpelse som är i Kristus Jesus:

Varför King James bibeln (1611) från reformationen fortfarande är den mest använda bibeln i den engelskspråkiga världen efter över 400 år:  https://en.wikipedia.org/wiki/King_James_Version

Läs också här min artikel om bibelöversättningar:  Korrupta biblar


17/09/2013 - 1 Moseboken

23/12/2014 - 2 Moseboken

07/02/2021 - Domarboken

19/06/2021 - 1 Samuelsboken

* 11/09/2021 - 2 Samuelsboken

28/04/2019 - Psaltaren

09/03/2015 - Ordspråksboken

12/01/2020 - Predikaren

10/11/2019 - Jesaja

25/06/2020 - Jeremia

12/12/2019 - Daniel

12/11/2019 - Jona

02/07/2020 - Malaki

28/10/2012 - Matteus evangelium

16/08/2012 - Markus evangelium

02/03/2013 - Lukas evangelium

24/06/2012 - Johannes evangelium

15/01/2013 - Apostlagärningarna

24/06/2012 - Romarbrevet

05/07/2012 - 1 Korintierbrevet

13/03/2013 - 2 Korintierbrevet

24/06/2012 - Galaterbrevet

24/06/2012 - Efesierbrevet

12/07/2012 - Filipperbrevet

27/11/2012 - Kolosserbrevet

19/08/2012 - 1 Thessalonikerbrevet

21/08/2012 - 2 Thessalonikerbrevet

20/07/2012 - 1 Timoteusbrevet

20/07/2012 - 2 Timoteusbrevet

16/11/2012 - Titusbrevet

13/03/2013 - Filemonbrevet

07/09/2012 - Hebreerbrevet

20/11/2012 - Jakobs brev

06/11/2012 - 1 Petrusbrevet

12/11/2012 - 2 Petrusbrevet

07/07/2012 - 1 Johannesbrevet

29/10/2012 - 2 Johannesbrevet

29/10/2012 - 3 Johannesbrevet

13/11/2012 - Judas brev

25/03/2013 - Uppenbarelseboken


Ordspråksboken 1:22 (KJS)

Hur länge, ni enkelsinnade, skall ni älska enkelhet? Och smädarna njuta av att smäda, och dårar hata kunskap?

Vänd er ni vid min tillrättavisning: se, jag skall utgjuta min ande till er, jag skall tillkännage mina ord för er.

Eftersom jag har kallat, och ni vägrade; jag har sträckt ut min hand, och ingen brydde sig;

Utan ni har nonchalerat all min anvisning, och ville inte veta av min tillrättavisning:

Jag kommer också skratta åt er bedrövelse; jag kommer håna när er fruktan kommer;

När er fruktan kommer som förödelse, och er undergång kommer som en storm; när nöd och ångest kommer över er.

Då kommer de kalla på mig, men jag kommer inte svara; de kommer söka mig tidigt, men de kommer inte finna mig: